(Kala Manikare) Kala Manika re Odia Poem Lyrics Song

(Kala Manikare) Kala Manika re Odia Poem Lyrics Song

Download Odia latest lyrics”Kala Manika re Odia Poem Song“.

Kala Manika re Odia Poem Lyrics Song

Dheere Ghena Kananare Krushna Bilambita

Basalya mamata gheni bhaluchhanti mata

Kala manikare..

Nidhana sankhali mora daridra pasara

Andha laudi babure Hruda ratna hara..

Kala Manikare..

Mo jiba jibana tuhi nayana pratima

Tote ki pasori haba, mora sukha sima

Kala Manikare..

Daruthau andhara ku rakhijau goru

Janaka Janani Dukha kahin pain saru

Kala Manikare ..

2. Brudhakale tu mohara ekai nandana

hrudatapa binashane tu harichandana

Kala Manikare..

Gotika,Adhaama,Sara na ruchai tate

Nachi lancha maguthau Labani kemante

Kala Manikare..

Toli mu dhaile goli hei jau tuhi

to durbala dekhi kahin pashibain muhin

Kala Manikare..

Dakini lobhanti boli daruthai mane

bara bara baruthau jiba pain bane

Kala Manikare..

3. Nishachara Matibara subhuchhi shrutiki

Mu dankuni chhadideli banaku kahinki

Kala Manikare..

Jhala Bahuthiba angu lagi Jhanjhi khara

Shrama pain taru tale basuthibu para

Kala Manikare..

Nulu nahin kahin pain to kathau chhata

Bane kanta lagi hue mrudu pada chinta

Kala Manikare..

Kana deri thai eka to benu gita ku

Aji kimpa subhu nahin bhabuchhi manaku

Kala Manikare..

Download PDF

Kala Manikare Odia Poem Lyrics Image

(Kala Manikare) Kala Manika re Odia Poem Lyrics Song