Odia Hug Day Shayari, Quotes, Status, Wallpapers in Oriya 2021 [Hug Day Odia]

Odia Hug Day Shayari, Quotes, Status, Wallpapers in Oriya 2021 [Hug Day Odia]

Find the best hug day in odia, hug day odia shayari, hug day odia video, hug day images odia, hug day photo odia, happy hug day odia shayari, happy hug day odia image.

Hug Day Shayari, Quotes, Status in Odia 2021

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ମୋର ମଧୁର ସ୍ମୃତି, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁଃଖ, ଏବଂ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକାଠି ରହିବା | ଶୁଭ ଆଲିଙ୍ଗନ ଦିନ…।
Odia Hug Day Shayari, Quotes, Status, Wallpapers in Oriya 2021 [Hug Day Odia]

Odia Hug Day Shayari, Quotes, Status, Wallpapers in Oriya 2021 [Hug Day Odia]
ଏହା ମିଠା |
ଏହା ଗରମ ଅଟେ |
ଏହା ଏଠାରେ ଅଛି |
ପ୍ରେମ ଏବଂ ଯତ୍ନର ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଏକ ଉଷ୍ମ ଆଲିଙ୍ଗନ |
କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ, ପ୍ରେମ |
ଶୁଭ ଦିନ!
Odia Hug Day Shayari, Quotes, Status, Wallpapers in Oriya 2021 [Hug Day Odia]

Odia Hug Day Shayari, Quotes, Status, Wallpapers in Oriya 2021 [Hug Day Odia]

ଦୂରରୁ ମୋର ପ୍ରିୟେ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲିଙ୍ଗନ! ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ବାହୁରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ | ଶୁଭ ଆଲିଙ୍ଗନ ଦିନ, ପ୍ରିୟେ!
Odia Hug Day Shayari, Quotes, Status, Wallpapers in Oriya 2021 [Hug Day Odia]
ମୋର ଦିନ ଯେତେ ଭଲ ବା ଖରାପ ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମର ଆଲିଙ୍ଗନ ଆବଶ୍ୟକ କରିବି… .. ବହୁତ ପ୍ରେମ ସହିତ, ଶୁଭ ଆଲିଙ୍ଗନ ଦିବସ, ପ୍ରିୟେ!
ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଶବ୍ଦ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୋର ଆଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଯାହା ମୋର ହୃଦୟ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି | ପ୍ରିୟତମ, ହଗ୍ ଡେ!
Odia Hug Day Shayari, Quotes, Status, Wallpapers in Oriya 2021 [Hug Day Odia]
ଏହି ଆଲିଙ୍ଗନ ଦିନ ଆମକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପରସ୍ପରର ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କରି ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଶାନ୍ତି ଆଣିବା | ଆଲିଙ୍ଗନ ଦିବସର ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା!

Check Also

5+ Odia Good Night Quotes, Good Night Images in Odia

Download odia good night quotes, good night images, good night in odia language, good night …

Leave a Reply

Your email address will not be published.