[Promise Day Odia] Happy Promise Day Shayari, Quotes, Status in Odia 2021

Happy Promise Day Shayari, Quotes, Status in Odia 2021

Find all the latest promise day shayari, quotes and status in odia language 2021.

Promise Day Shayari, Quotes, Status in Odia 2021

ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି… ❤ ମୁଁ ତୁମର ଆନନ୍ଦରେ ମୋର ଜୀବନ ହରାଇବି, ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳର ପଥ ହେବ, ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏତେ ଭଲପାଇବି ଯେ ମୋ ପ୍ରେମ ପାଇଁ 7 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ.
ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ପୁରା # ଦୁନିଆ ସହିତ # ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି | କେବଳ ମୋର ଅନ୍ୟ # ହାଥ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ .. !!!
ମୋର ହୃଦୟ ସେଠାରେ ନ ଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି |
ମୁଁ ଏହି ହୃଦୟକୁ ଶପଥ କରୁଛି… ମୁଁ ଏହି ନିଶ୍ୱାସକୁ ଶପଥ କରୁଛି ମୁଁ ଏହି ପ୍ରେମକୁ ଶପଥ କରୁଛି… ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଲ ପାଇବି…
ମୁଁ ତୁମର ହାତ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତୁମର ସମର୍ଥନ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଚାହେଁ ଦିନରାତି ତୁମ କୋଳରେ ରୁହେ |
ତୁମେ ଆସିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବାକୁ ଭୁଲିଯାଅ… ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି | ଲିଭାଇବାକୁ ଭୁଲିଯାଅ ..!

Check Also

5+ Odia Good Night Quotes, Good Night Images in Odia

Download odia good night quotes, good night images, good night in odia language, good night …

Leave a Reply

Your email address will not be published.