Happy Biswakarma Puja Odisha 2021 Wallpaper Quotes DateTime

Download high-quality images of vishwakarma puja date 2021, vishwakarma puja datetime 2021, Vishwakarma puja odisha wallpaper, vishwakarma puja quotes, Vishwakarma puja odia puja vidhi 2021, vishwakarma puja wallaper 2021, Vishwakarma puja hd images odia.

Viswakarma HD Wallpapers Download->>

Biswakarma Puja DateTime 2021

Festival NameDate and Time
Happy Vishwakarma Puja17th September 2021

Radha Astami HD Wallpapers->>

Happy Biswakarma Puja Odia 2021 Wallpaper DateTime

1. Wishing All of You a Very Happy Biswakarma Pooja

Jai jai shri Vishwakarma bhagwana

Jai jai shri vishweshwar krupa nidhaana

Happy Vishwakarma day 2 u !!!

Happy Biswakarma Puja Odia

2. Vishwakarma ki karo jaikar

Karte sda sab par upkaar

Inki mahima sabse hai nyari

Hey bhagwan arz suno hamari.

Happy Vishwakarma Puja !!!

Nanda Utsav HD Wallpapers->>

3. Tum ho vishw ke palan-karta

Hamare ho tum dukh-harta

Har pal naam tumhara japete hum

Har mushkil ko dur karte tum.

Happy Vishwakarma Puja!!!

https://www.mysmartodisha.com/2021/08/nanda-utsav-wallpaper-datetime.html

4. Tum ho sakal shrishti karta

Gyan satya jag hit dharta

Tumhari drishti se noor hai barse

Apke darshan ko hum bhakt tarse.

Happy Vishwakarma Puja !!!

5. Vishwakarma ka naam jab lete hain

Tab dil ko hamare surur milta hai

Jai-jai shree bhuvan Vishwakarma

Kripa kare guru dev sudharma.

Happy Vishwakarma Puja !!!