Odia Festivals Calendar 2022 || Odisha Holidays & Festivals Lists 2022

Odia Festivals Calendar 2022

Now find the below Odia festivals and holidays lists 2022, Festivals of Odisha 2022, Odisha Festival Calendar Of 2022, Odia Festivals 2022, Odia festival calendar 2022, Oriya Festivals 2022, Odia Festivals and Holidays List in 2022, Odisha Odia festivals lists in 2022, 2022 Odia festivals lists, list of Orissa festivals 2022.

Odia Kohinoor Calendar 2022 PDF Download

Odia Festivals and Holidays List in January 2022

13 January 2022 – Thursday – Pausha Putrada Ekadashi
14 January 2022, Friday – Makar Sankranti, Uttarayana
23 January 2022, 14 January 2022, Friday – VMakar Sankranti
26 January 2022 – Wednesday – VRepublic Day
28 January 2022 – Friday – Pausha, Krishna Ekadashi

Odia Festivals and Holidays List in February 2022

5 February 2022 – Saturday – Vasant Panchami
12 February 2022, Saturday – Bhouma Ekadashi
13 February 2022, Sunday – Kumbha Sankranti
16 February 2022, Wednesday – Magha Purnima
26 February 2022, Saturday – Pankoddhar Ekadashi
27 February 2022, Sunday – Gauna Pankoddhar Ekadashi
27 February 2022 Sunday – Vaishnava Pankoddhar Ekadashi

Odisha Public Holidays 2022

Odia Festivals and Holidays List in March 2022

1 March 2022 – Tuesday – Maha Shivaratri
5 March 2022 – Saturday – Panchayati Raj Diwas
18 March 2022 – Friday – Dola Purnima
19 March 2022 – Saturday – Holi
14 March 2022 – Monday – Papanasini Ekadashi
15 March 2022 – Tuesday – Meena Sankranti
17 March 2022 – Thursday – Chhoti Holi
17 March 2022 – Thursday – Holika Dahan
18 March 2022 – Friday – Holi
28 March 2022 – Monday – Papmochani Ekadashi

Odia Festivals and Holidays List in April 2022

1 April 2022 – Friday – Odisha Day
10 April 2022 – Sunday – Rama Navami
12 April 2022 – Tuesday – Kamada Ekadashi
14 April 2022 – Thursday – Dr. Ambedkar Jayanti
14 April 2022 – Thursday – Maha Vishuva Sankranti
15 April 2022 – Friday – Good Friday
26 April 2022 – Tuesday – Baruthini Ekadashi

Odia Festivals and Holidays List in May 2022

1 May 2022 – Sunday – Surya Grahan *Anshika
3 May 2022 – Tuesday – Akshaya Tritiya
3 May 2022 – Tuesday – Eid-ul Fitr
12 May 2022 – Thursday – Mohini Ekadashi
15 May 2022 – Sunday – Brusha Sankranti
16 May 2022 – Monday – Buddha Purnima
16 May 2022 – Monday – Chandra Grahan *Purna
26 May 2022 – Thursday – Jala Krida Ekadashi
30 May 2022 – Monday – Savitri Amavasya

Odia Festivals and Holidays List in June 2022

10 June 2022 – Friday – Nirjala Ekadashi
11 June 2022 – Saturday – Gauna Nirjala Ekadashi
11 June 2022 – Saturday – Vaishnava Nirjala Ekadashi
14 June 2022 – Tuesday – Pahili Raja
15 June 2022 – Wednesday – Raja Sankranti
24 June 2022 – Friday – Khalilagi Ekadashi

Odia Festivals and Holidays List in July 2022

1 July 2022 – Friday – Ratha Yathra
10 July 2022 – Sunday – Id-Ul-Zuha
10 July 2022 – Sunday – Harishayan Ekadashi
17 July 2022 – Sunday – Dakhinaya Karkata Sankranti
24 July 2022 – Sunday – Kamika Ekadashi

Odia Festivals and Holidays List in August 2022

8 August 2022 – Monday – Shravana Putrada Ekadashi
9 August 2022 – Tuesday – Muharram
11 August 2022 – Thursday – Gamha Purnima
15 August 2022 – Monday – Independence Day
17 August 2022 – Wednesday – Singha Sankranti
18 August 2022 – Thursday – Janmashtami *Smarta
19 August 2022 – Friday – Janmashtami *ISKCON
22 August 2022 – Monday – Kaliyadalan Ekadashi
23 August 2022 – Tuesday – Vaishnava Kaliyadalan Ekadashi
31 August 2022 – Wednesday – Ganesh Chaturthi

Odia Festivals and Holidays List in September 2022

1 September 2022 – Thursday – Nuakhai
6 September 2022 – Tuesday – Parswa Paribartan Ekadashi
7 September 2022 – Wednesday – Vaishnava Parswa Paribartan Ekadashi
17 September 2022 – Saturday – Kanya Sankranti
21 September 2022 – Wednesday – Indira Ekadashi
25 September 2022 – Sunday – Mahalaya Amabasya

Odia Festivals and Holidays List in October 2022

2 October 2022 – Sunday – Gandhi Jayanti
3 October 2022 – Monday – Maha Ashtami
4 October 2022 – Tuesday – Maha Navami
5 October 2022 – Wednesday – Dasahara, Vijaya Dashami
6 October 2022 – Thursday – Papankusha Ekadashi
9 October 2022 – Sunday – Birthday of Prophet MohammadKumar Purnima
17 October 2022 – Monday – Garbhana Sankranti
22 October 2022 – Saturday – Dhanteras
23 October 2022 – Sunday – Maha Saptami
24 October 2022 – Monday – Lakshmi Puja
24 October 2022 – Monday – Kali Puja and Diwali
25 October 2022 – Tuesday – Surya Grahan *Anshika

Odia Festivals and Holidays List in November 2022

4 November 2022 – Friday – Deva Utthapan Ekadashi
8 November 022 – Tuesday Kartika Purnima, Rahasa Purnima
8 November 022 – Tuesday – Chandra Grahan *Purna
16 November 2022 – Wednesday – Bichha Sankranti
20 November 2022 – Sunday – Utpanna Ekadashi
25 November 2022 – Friday – X-Mass Day

Odia Festivals and Holidays List in December 2022

3 December 2022 – Saturday – Gomati Ekadashi
4 December 2022 – Sunday – Vaishnava Gomati Ekadashi
16 December 2022 – Friday – Dhanu Sankranti
19 December 2022 – Monday – Saphala Ekadashi
25 December – Saturday – Christmas