Nepali Calendar Festival Holidays 2022 PDF : Nepali Festival Tihar Lists 2022 Free Download

Nepali Calendar Festival Holidays 2022
Nepali Calendar Festival Holidays Lists

Nepali Calendar Festival Holidays 2022: Some parts of India also like to read the Nepali Patron 2078-2079 Calendar online. These include Baisakh, Jeshtha, Ashadha, Shravan, Bhadra, Asoj, Kartik, Mangsir, Paush, Magha, Falgun and Chaitra. Let’s check here the list of Nepali festivals and holidays 2022 with English date, date, bratabandh dates, past dates, wedding dates etc.

Nepali Calendar 2022 PDF Download

HP Government Calendar 2022

Nepali Calendar Festival Holidays List in December 2021-January 2022

 • 4 – Yomari Punhi, Dhanya Purnima, Tamu Lhosar, Kirant Rai, Yakhya, Sunuwar, Limbu peoples Udhauli Parba
 • 10 – Christmas Day (Holiday only for Christians)
 • 12 – Gorakhkali Puja
 • 15 – Safala Ekadashi Brat, Tamu Lhochhar
 • 17 – 2022 AD Starts
 • 19 – Tol Lhosar
 • 21 – Guru Gobinda Sinha Jayanti
 • 24 – Nepal Jyotish Parishad Sthapana Diwas
 • 26 – Gorakhkali Puja, Seto Matsyandranath Snan, Janwahadhanhub
 • 27 – Prithvi Jayanti, Rastriya Ekata Diwas
 • 29 – Putrada Ekadashi Brat

Nepali Calendar Festival Holidays List in January-Febrary 2022

 • 1 – Maghe Shankranti, Maghi Parba
 • 2 – Rastriya Bhukampa Surakshya Diwas
 • 3 – Shree Swasthani Brat Prarambha
 • 11 – Gorakhkali Puja
 • 14 – Shattila Ekadashi Brat
 • 16 – Shahid Diwas
 • 19 – Sonam Lhosar
 • 23 – Basanta Panchami, Basanta Shrawan, Shree Panchami, Saraswoti Puja
 • 26 – Gorakhkali Puja
 • 29 – Bhima Ekadashi Brat

Nepali Calendar Festival Holidays List in February-March 2022

 • 2 – Valentine Day
 • 4 – Shree Swasthani Brat Samapti
 • 7 – Rastriya Prajatantra Diwas, Nirwachan Diwas
 • 12 – Gorakhkali Puja, Chaitalo Parba
 • 15 – Bijaya Ekadashi Brat
 • 17 – Maha Shiva Ratri Brat, Ladi Puja (Majhi Samudaya)
 • 19 – Gyalpo Lhosar
 • 24 – International Womens Day
 • 26 – Gorakhkali Puja, Chirothhan, Holikarambha
 • 30 – Aamalaki Ekadashi Brat

Nepali Calendar Festival Holidays List in March-April 2022

 • 3 – Holi for Hilli Districts (Holidays in 56 districts of Himalayan, Hilly and inner Madhes)
 • 4 – Falgupurnima, Holipunhi, Terai Holi (Holiday in 21 districts of Terai )
 • 8 – Mangal Chauthi
 • 11 – Gorakhkali Puja
 • 12 – Marshi Dhan Diwas (Celebrated in Jumla District
 • 14 – Paap Mochani Ekadashi Brat
 • 18 – Ghodejatra (Holiday in KTM only)
 • 20 – Matsyanarayan Mela
 • 22 – Mangal Chauthi Brat
 • 26 – Gorakhkali Puja, Chaite Dashain
 • 27 – Shree Ram Jayanti, Shree Ram Nawami Brat
 • 29 – Kamada Ekadashi Brat
 • 30 – Bhaktapur Bishwadhojothan

Nepali Calendar Festival Holidays List in April-May 2022

 • 01 – New Year 2079
 • 11 – Loktantra Diwas
 • 13 – Baruthini Ekadashi
 • 17 – Matatirtha Snan, Aama ko Mukh Herne Din
 • 18 – International Workers Day
 • 20 – Akshyaya Tritiya
 • 29 – Mohini Ekadashi

Nepali Calendar Festival Holidays List in May-June 2022

 • 02 – Gautam Buddha Jayanti, Kirant, Rai, Yakhya, Sunuwar, Limbu peoples Urvyauli parba, Chandi Purnima
 • 12 – Apara Ekadashi
 • 15 – Ganatantra Diwas
 • 21 – Jatiya Bhedbhab tatha chuwachut unmulan rastriya diwas
 • 27 – Nirjala Ekadashi

Nepali Calendar Festival Holidays List in June-July 2022

 • 10 – Yogini Ekadashi
 • 15 – Dahi Chewra Khane Din, Rastriya Dhan Diwas
 • 26 – Harisayani Ekadashi
 • 29 – Bhanu Jayanti

Nepali Calendar Festival Holidays List in July-August 2022

 • 01 – Saune Sankranti, Luto Falne, Ranko Balne
 • 08 – Kamika Ekadashi
 • 15 – Khir Khane Din
 • 17 – Naag Panchami, Naag Tasne
 • 23 – Putrada Ekadashi
 • 26 – Janai Purnima, Rishi Tarpani, Rakshya Bandhan
 • 27 – GaiJatra Saparu(Holiday in Ktm. Valley)

Nepali Calendar Festival Holidays List in August-September 2022

 • 02 – Shree Krishna Janmasthami, Gaura Parba
 • 07 – Ajaa Ekadashi
 • 11 – Kushe Aaunshi, Bubako Mukh Herne Din
 • 14 – Haritalika Teej (Holiday for Womens)
 • 15 – Ganesh Chaturthi
 • 16 – Rishi Panchami, Saptarshi Puja
 • 21 – Haripariwartani Ekadashi
 • 22 – Nijamati Sewa Diwas
 • 24 – Indra Jatra (Holiday in Ktm.)
 • 26 – Sohra Shradda Aarambha
 • 29 – Baal Diwas

Nepali Festivals and Holidays List in September-October 2022

 • 01 – Bishwakarma Puja
 • 02 – Jitiya Parba (Holiday for those women who celebrates)
 • 03 – Sambidhan Diwas, Rastriya Diwas
 • 05 – Indira Ekadashi
 • 10 – Ghatasthapana, Nawaratrambha
 • 16 – Phulpati, Nawatrika Prabesh
 • 17 – Mahaastami Brat, Kaal Ratri
 • 18 – Mahanawami
 • 19 – Bijayadashami, Dashain Tika 2079
 • 20 – Papangkusha Ekadashi Brat
 • 22 – Kojagrat Purnima
 • 27 – Karawa Chauth

Nepali Festivals and Holidays List in October-November 2022

 • 04 – Rama Ekadashi
 • 06 – YamPanchak Aarambha, Kaag Tihar
 • 07 – Kukur Tihar, Deepawali, Laxmi Puja
 • 09 – Gobardhan Puja, Mha Puja
 • 10 – Bhai Tika
 • 13 – Chhath Parba
 • 18 – Haribodhini Ekadashi
 • 19 – Tulashi Bibah
 • 22 – Guru Nanak Jayanti (Holiday only for Sikhs)
 • 25 – Falgunanda Jayanti (Holidays for Kiranti People)

Nepali Festivals and Holidays List in November-December 2022

 • 04 – Utpatika Ekadashi, Bishwa Baal Diwas
 • 06 – Balachaturdashi, Shatbijropan
 • 12 – Bibah Panchami
 • 15 – AIDS Day
 • 17 – Mokshyada Ekadashi, Disability Day
 • 22 – Yomari Punhi, Dhanya Purnima, Tamu Lhosar, Kirant Rai, Yakhya, Sunuwar, Limbu peoples Udhauli Parba
 • 24 – Human Rights Day

Nepali Festivals and Holidays List in December 2022-January 2023

 • 04 – Safala Ekadashi
 • 09 – Tol Lhosar
 • 10 – Christmas Day (Holiday only for Christians)
 • 15 – Tamu Lhochhar
 • 17 – 2023 AD Starts
 • 18 – Putrada Ekadashi
 • 22 – Shree Swasthani Brat Prarambha
 • 27 – Prithvi Jayanti, Rastriya Ekata Diwas

Nepali Festival Tihar 2022

 • Tihar Day 3 : 24th October 2022, Monday – Kukkur Tihar, Gai Tihar
 • Tihar Day 2 : 23rd October 2022, Sunday – Trayodashi
 • Tihar Day 3 : 24th October 2022, Monday – Kukkur Tihar, Gai Tihar
 • Tihar Day 4 : 25th October 2022, Tuesday – Aaunsi
 • Tihar Day 5 : 26th October 2022, Wednesday – Goru Tihar, Mha Pooja, Nepal Sambat Arambha

Kalnirnay Marathi Calendar 2022 PDF Free Download

Mahalaxmi Marathi Calendar 2022